ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1 Απριλίου 2015

Έγκριση νέου Καταστατικού Λειτουργίας ΟΣΜΑΑ «Ο Ίκαρος»

Σας ενημερώνουμε ότι, εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 25 Φεβρουαρίου 2015, το νέο εναρμονισμένο με τον Ν.4030/11 Καταστατικό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού,με αριθμό πράξης: 19/2015.
30 Δεκεμβρίου 2014

Ανακοίνωση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΟΣΜΑΑ) «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι, κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 25 Νοεμβρίου 2014, το νέο εναρμονισμένο με τον Ν. 4030/11 Καταστατικό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού, με αριθμό πρωτοκόλλου : […]
29 Αυγούστου 2012

Ανακοίνωση του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» για την Πώληση οικοπέδων στον οικισμό Αετού Καρύστου

Ο ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» εκποιεί τα παρακάτω οικόπεδα στον οικισμό Αετού Καρύστου που έχουν προβλήματα εδαφικών συνθηκών στις αντίστοιχες ελάχιστες τιμές: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν […]
10 Μαΐου 2011

Ανακοινώσεις του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» για τα προγράμματα Αετού Καρυστίας και Μηλιών Ευβοίας

Για το πρόγραμμα Αετού Καρυστίας: Στις 13-04-2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλήρωσης και ικανοποιήθηκαν οι οικοπεδούχοι που τα οικόπεδα τους είχαν κριθεί ακατάλληλα. Παρακαλούνται όλοι οι οικοπεδούχοι […]