ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23 Ιουνίου 2017

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2017

Απολογιστική έκθεση  επι του ισολογισμού χρήσης 2016 (σελ.2) Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 (σελ. 1) Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης της 1/1-31/12/2016 (σελ. 1) Προϋπολογισμός 2017
16 Μαΐου 2017

Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Οδικού Φωτισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Οδικού Φωτισμού στον οικισμό Αετού Καρύστου του συνεταιρισμού. ΣΧΕΤ: 1. Απόφαση ΔΣ/ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε. με αρ.555/29-4-2017 Μελέτη Επέκτασης Ηλεκτροδότησης […]
16 Μαΐου 2017

Πρόσκληση σύγκλησης γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) Σχετ. Αποφάσεις ΔΣ Νο 555/29-4-2017, Καταστατικό Συνεταιρισμού & Ν.1667/1986 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ προσκαλεί όλα τα τακτικά […]
16 Μαΐου 2017

Ισολογισμός 2016

Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό του 2016 πατώντας εδώ