ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

11 Απριλίου 2017

Εαρινή Ενημέρωση Μελών Συνεταιρισμού ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Εαρινή Ενημέρωση του ΙΚΑΡΟΥ : Τροποποίηση Ονομασίας & Καταστατικού Στο πλαίσιο της επικοινωνίας του Ικάρου με την Αεροπορική Οικογένεια, παρουσιάζεται σήμερα αυτή η συνοπτική ενημέρωση που […]
11 Οκτωβρίου 2016

Φθινοπωρινή Ενημέρωση Μελών Συνεταιρισμού ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των συναδέλφων & μελών του συνεταιρισμού για τα τρέχοντα θέματα  που τους αφορούν ανακοινώνονται τα παρακάτω: ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοίνωση του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε. για την Πώληση οικοπέδων στους οικισμούς Αετού Καρύστου και Μηλιών Ευβοίας

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες αιτήσεις για διάθεση των γεωλογικά προβληματικών οικοπέδων της περιοχής Καρύστου με μειωμένες τιμές σύμφωνα με την ανακοίνωση της 3-02-2016, […]
21 Μαρτίου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2015 του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας – Ο.Σ.Μ.Α.Α. «Ο ΙΚΑΡΟΣ», ανακοινώνονται τα οικονομικά στοιχεία χρήσης 2015. Απολογιστική Έκθεση Χρήσης 2015 Γενική Εκμετάλλευση 2015 Ισολογισμός Χρήσης […]