ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοίνωση του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε. για την Πώληση οικοπέδων στους οικισμούς Αετού Καρύστου και Μηλιών Ευβοίας

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες αιτήσεις για διάθεση των γεωλογικά προβληματικών οικοπέδων της περιοχής Καρύστου με μειωμένες τιμές σύμφωνα με την ανακοίνωση της 3-02-2016, […]
21 Μαρτίου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2015 του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας – Ο.Σ.Μ.Α.Α. «Ο ΙΚΑΡΟΣ», ανακοινώνονται τα οικονομικά στοιχεία χρήσης 2015. Απολογιστική Έκθεση Χρήσης 2015 Γενική Εκμετάλλευση 2015 Ισολογισμός Χρήσης […]
10 Μαρτίου 2016

Πρόσκληση Σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Το ΔΣ του συνεταιρισμού σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ετήσια τακτική Γ.Σ. η οποία ορίσθηκε στις 20 Μαρτίου, με δεύτερη εναλλακτική την 27η Μαρτίου και Τρίτη και οριστική […]
1 Μαρτίου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2015 του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΟΣΜΑΑ) «Ο ΙΚΑΡΟΣ», ανακοινώνονται τα οικονομικά στοιχεία χρήσης 2015. Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2015