ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

30 Νοεμβρίου 2015

Ανακοίνωση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΟΣΜΑΑ) «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Σ. του Συνεταιρισμού στις 29 Νοεμβρίου 2015, οι αρχαιρεσίες θα επαναληφθούν στον ίδιο τόπο και […]
23 Νοεμβρίου 2015

Ανακοίνωση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΟΣΜΑΑ) «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Σ. του Συνεταιρισμού στις 22 Νοεμβρίου 2015, οι αρχαιρεσίες θα επαναληφθούν στον ίδιο τόπο και […]
17 Νοεμβρίου 2015

Δήλωση Υποψηφιότητας ΔΣ ή ΕΣ

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. γνωρίζεται ότι : α. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το ΔΣ και το ΕΣ, δύναται να προωθούνται στα Γραφεία του Συνεταιρισμού με […]
21 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη του Συνεταιρισμού, στην διεξαγωγή της Πρώτης Τακτικής του Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο […]