ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

21 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη του Συνεταιρισμού, στην διεξαγωγή της Πρώτης Τακτικής του Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο […]
4 Ιουνίου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2014 του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας – Ο.Σ.Μ.Α.Α. «Ο ΙΚΑΡΟΣ», ανακοινώνονται τα οικονομικά στοιχεία χρήσης 2014. Απολογιστική Έκθεση Χρήσης 2014 Γενική Εκμετάλλευση 2014 Ισολογισμός Χρήσης […]
1 Απριλίου 2015

Έγκριση νέου Καταστατικού Λειτουργίας ΟΣΜΑΑ «Ο Ίκαρος»

Σας ενημερώνουμε ότι, εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 25 Φεβρουαρίου 2015, το νέο εναρμονισμένο με τον Ν.4030/11 Καταστατικό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού,με αριθμό πράξης: 19/2015.
30 Δεκεμβρίου 2014

Ανακοίνωση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΟΣΜΑΑ) «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι, κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 25 Νοεμβρίου 2014, το νέο εναρμονισμένο με τον Ν. 4030/11 Καταστατικό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού, με αριθμό πρωτοκόλλου : […]