ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

18 Ιουνίου 2007

Έλεγχος Υπολοίπου Μερίδας Μελών ΟΣΜΑΑ «ο Ίκαρος»

Επειδή ορισμένα μέλη καταθέτουν την προβλεπόμενη εισφορά τους μέσω της Τράπεζας, χωρίς να επισημαίνουν την ταυτότητά τους (ονοματεπώνυμο ή μητρώο) με αποτέλεσμα να έχει συγκεντρωθεί ένα […]