ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

18 Μαΐου 2009

Επιστροφή Αρχικών Κεφαλαίων λόγω Ματαίωσης του Οικιστικού Προγράμματος Γραμματικού Αττικής ΟΣΜΑΑ «ο Ίκαρος»

Με απόφαση-εισήγηση  του ΟΣΜΑΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ”, έγκριση του ΑΑΣ και σύμφωνη γνώμη του ΥΦΕΘΑ, αποφασίσθηκε η επιστροφή στα παλαιά μέλη που συμμετείχαν στο οικιστικό πρόγραμμα Γραμματικού […]
10 Μαρτίου 2009

Ενεργοποίηση ανοικτού προγράμματος Αταλάντη Φθιώτιδας ΟΣΜΑΑ «ο Ίκαρος»

Άμεση Εξυπηρέτηση Μελών με Οικόπεδα Εντός Σχεδίου Πόλης στην Αταλάντη Φθιώτιδας Η επί 10ετίες ακολουθούμενη τακτική από τον Ίκαρο για  ανεύρεση και οικιστική αξιοποίηση περιοχών εκτός […]
24 Νοεμβρίου 2008

Ενεργοποίηση ανοικτού προγράμματος Αγ. Σεραφείμ Φθιώτιδας ΟΣΜΑΑ «ο Ίκαρος»

Το ανοικτό πρόγραμμα του Αγ. Σεραφείμ στη Φθιώτιδα ενεργοποιείται με απόφαση του ΔΣ του Ικάρου 24-11-08 κατόπιν του  ενδιαφέροντος που επέδειξαν παλαιά και νέα μέλη για […]
14 Νοεμβρίου 2008

Εξέλιξη Προγραμμάτων ΟΣΜΑΑ «ο Ίκαρος»

Φέρεται εις γνώση των μελών του Ικάρου ότι τα προγράμματα που για κάποια σοβαρή και ανυπέρβλητη αιτία κρίνονται εξ αρχής ή στην διάρκεια υλοποίησής τους ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ […]