ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

20 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Σύγκλησης Γ.Σ.

Διαβάστε εδώ τις λεπτομέρειες.
2 Σεπτεμβρίου 2021

Ισολογισμός 2020

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους : Έγγραφο 1 Έγγραφο 2 Έγγραφο 3
11 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Σχετ. α. Ν.1667/1986 β.  Καταστατικό Συνεταιρισμού ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. ΠΕ. γ. Απόφαση  ΔΣ Νο 609/29/1/21 δ. Απόφαση  ΔΣ 612/30-4-21 ε. ΚΕΛ αγροτεμαχίου οικισμού Αετού Καρύστου/Άρθρο […]
18 Μαΐου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

Σχετ. α. Ν.1667/1986           β.  Καταστατικό Συνεταιρισμού ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. ΠΕ.           γ. Αποφάση  ΔΣ Νο 609/29/1/21           δ. Απόφαση  ΔΣ Νο 612/30-4-21   1.Το […]