Εγκριση υλοποίησης οικοπεδικών προγραμμάτων του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Έγκριση οικοπεδικών προγραμμάτων σε Γούβες Ηρακλείου Κρήτης και Μηλιές Ιστιαίας Εύβοιας από τον ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
12 Ιανουαρίου 2011
Ενημέρωση από τον ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
3 Μαρτίου 2011
Show all

Εγκρίθηκε από το ΑΑΣ η υλοποίηση των οικοπέδικων προγραμμάτων στις περιοχές Γούβες Ηρακλείου Κρήτης και Μηλιές Ιστιαίας Εύβοιας. Οι όροι υλοποίησης για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά φαίνονται στα αντίστοιχα προγράμματα.