Ανακοίνωση του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» για την Πώληση οικοπέδων στον οικισμό Αετού Καρύστου

Ανακοινώσεις του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» για τα προγράμματα Αετού Καρυστίας και Μηλιών Ευβοίας
10 Μαΐου 2011
Ανακοίνωση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΟΣΜΑΑ) «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
30 Δεκεμβρίου 2014
Show all

Ο ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» εκποιεί τα παρακάτω οικόπεδα στον οικισμό Αετού Καρύστου που έχουν προβλήματα εδαφικών συνθηκών στις αντίστοιχες ελάχιστες τιμές:

Ανακοίνωση του ΟΣΜΑΑ "Ο ΙΚΑΡΟΣ" για την Πώληση οικοπέδων στον οικισμό Αετού Καρύστου

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» (email: osmaa@haf.gr, fax: 2106464803). Σε περίπτωση περισσοτέρων ενδιαφερομένων για το ίδιο οικόπεδο μέχρι τις 31/12/2012 θα γίνει πλειοδοσία μεταξύ τους.