Ανακοίνωση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΟΣΜΑΑ) «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Ανακοίνωση του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» για την Πώληση οικοπέδων στον οικισμό Αετού Καρύστου
29 Αυγούστου 2012
Έγκριση νέου Καταστατικού Λειτουργίας ΟΣΜΑΑ «Ο Ίκαρος»
1 Απριλίου 2015
Show all

Σας ενημερώνουμε ότι, κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 25 Νοεμβρίου 2014, το νέο εναρμονισμένο με τον Ν. 4030/11 Καταστατικό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού, με αριθμό πρωτοκόλλου : 18377/25-11-2014.