Έγκριση νέου Καταστατικού Λειτουργίας ΟΣΜΑΑ «Ο Ίκαρος»

Ανακοίνωση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΟΣΜΑΑ) «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
30 Δεκεμβρίου 2014
Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2014 του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
4 Ιουνίου 2015
Show all

Σας ενημερώνουμε ότι, εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 25 Φεβρουαρίου 2015, το νέο εναρμονισμένο με τον Ν.4030/11 Καταστατικό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού,με αριθμό πράξης: 19/2015.