Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2014 του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Έγκριση νέου Καταστατικού Λειτουργίας ΟΣΜΑΑ «Ο Ίκαρος»
1 Απριλίου 2015
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
21 Οκτωβρίου 2015
Show all

Από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας – Ο.Σ.Μ.Α.Α. «Ο ΙΚΑΡΟΣ», ανακοινώνονται τα οικονομικά στοιχεία χρήσης 2014.