Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2014 του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
4 Ιουνίου 2015
Δήλωση Υποψηφιότητας ΔΣ ή ΕΣ
17 Νοεμβρίου 2015
Show all

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη του Συνεταιρισμού, στην διεξαγωγή της Πρώτης Τακτικής του Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού του. Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 22 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), οδός Χαλκοκονδύλη 5,πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα (7ος όροφος).