Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2015 του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»