Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2015 του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Παράδοση – Παραλαβή Διοίκησης του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
4 Φεβρουαρίου 2016
Πρόσκληση Σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
10 Μαρτίου 2016
Show all

Από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΟΣΜΑΑ) «Ο ΙΚΑΡΟΣ», ανακοινώνονται τα οικονομικά στοιχεία χρήσης 2015.