Διεξαγωγή της Γ’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών